Πολιτική Πληρωμών & Ακυρώσεων

Πολιτική Πληρωμής

Πληρωμή για κράτηση

❖ Για επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται προκαταβολή το 30% του συνολικού ποσού.
❖ Το υπόλοιπο θα πρέπει να εξοφληθεί τουλάχιστον 6 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία άφιξης σας.

Πολιτική ακύρωσης

Δεδομένου ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση για την βίλα μας, πρέπει να επιβάλουμε μια αυστηρή πολιτική ακύρωσης. Σε περίπτωση ακύρωσης από τον πελάτη, ισχύουν τα ακόλουθα:

❖ Για ακυρώσεις άνω των 8 εβδομάδων πριν την άφιξη επιστρέφεται το 100% του συνολικού κόστους.
❖ Για ακυρώσεις 6 έως 8 εβδομάδες πριν την άφιξη επιστρέφεται το 70% του συνολικού κόστους.
❖ Για ακυρώσεις 4 έως 6 εβδομάδες πριν την άφιξη επιστρέφεται το 50% του συνολικού κόστους.
❖ Για ακυρώσεις που γίνονται σε λιγότερο από 4 εβδομάδες πριν από την άφιξη σας ή σε περίπτωση μη εμφάνισης σας, δεν υπόκεινται σε επιστροφή χρημάτων.

Εάν η Villa Thallos, λόγω απρόβλεπτων γεγονότων, χρειαστεί να ακυρώσει την κράτηση, οποιοδήποτε ποσό που έχετε καταβάλλει για την κράτηση θα σας επιστραφεί στο ακέραιο. Ωστόσο, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν χρεώσεις ακύρωσης για την διευθέτηση του ταξιδιού σας.

Ανωτέρα Βία: Αυτό σημαίνει ότι δεν θα σας πληρώσουμε οποιαδήποτε αποζημίωση εάν πρέπει να ακυρώσετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ταξιδιού σας με οποιονδήποτε τρόπο εξαιτίας πολέμου, ταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών, φυσικών ή πυρηνικών καταστροφών, πυρκαγιάς, δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλων απρόβλεπτων καταστάσεως που μπορεί να ισοδυναμούν με ανωτέρα βία.

Ασφαλιστικά Θέματα

Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για τη δική τους ασφαλιστική κάλυψη (και τους συστήνουμε να κάνουν) κατά κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων, ακύρωσης ταξιδιού κλπ. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής σας και τα παιδιά να μην μένουν χωρίς επιτήρηση. Τα τιμαλφή που απομένουν στις βίλες αποτελούν ευθύνη των επισκεπτών. Η Villa Thallos δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε προσωπική ή υλική ζημία ή απώλεια λόγω των προαναφερθέντων ή οποιουδήποτε παρόμοιου τύπου ατυχήματος ή συμβάντος.